• кариера

На терен

Началник-смяна

Сериозният потенциал на този проект убеждава Мария, сега началник-смяна, че може да се припознае напълно в него.

Следвайте ни

Моята история в LEONI

Името ми е Мария. Работя в ЛЕОНИ България от първите месеци след откриването му. Израснах от оператор до началник смяна и усвоих съответните длъжности до ниво, което ме удовлетворява и истински ме усъвършенства.

Изборът ми да бъда тук, в LEONI, не беше случаен. Сериозният потенциал на този проект ме убеди, че най-оптимално мога да припозная себе си, опита и качествата си в предлаганите от него възможности.

Моята работа

Ежедневието ми тук, в завода, е много прецизно структурирано. Всяка смяна започва с анализ на предходната и с набелязване на актуалните задачи за предстоящата. С колегите обсъждаме текущи въпроси, които имат отношение към планирането на работния ден. Набелязваме стъпките по постигане на целите пред екипа за смяната. Балансирам времето между работа с документи и общуването с хора – и докато първото е повече или по-малко въпрос на добре овладяна рутина, второто изисква подходяща реакция според конкретната ситуация.

Денят рядко приключва с края на работното време. Споделям радостите и вълненията на екипа си, дори когато не присъствам физически с тях. Това е една от причините да държа на работата си толкова много.

Моите акценти

Има много споделени моменти на гордост за мен и моя екип. Изпитаната синергия помежду ни ни дава увереност и сила, което ни позволява да работим с лекота и енергия за постигане на амбициозните цели.

Виждането ми за LEONI като работодател

Работната култура, с която се срещнах, ме спечели с широкия си спектър от реални възможности за кариерно израстване, като всичко това е в дух на доверие, сътрудничество и уважение. Ако трябва да опиша LEONI с три думи, бих посочила възможности, развитие, иновации.

Готови сте да допринесете?

Станете част от нашия екип сега!

Свободни позиции

Следвайте ни