Култура и ценности

Грижа, стремеж към резултати, уважение, отговорност и сътрудничество - нашите ценности оформят идентичността на LEONI.

Те са в основата на нашата култура. Те ни подкрепят и ръководят в ежедневните ни действия и при вземането на важни решения. Тези ценности се въплъщават в  нашата култура на управление, в начина, по който взаимодействаме с клиентите и в приноса ни към обществото. Те формират здравата основа на единно присъствие и единни действия като компания.

Свободни позиции

Култура и ценности

грижа
Демонстрирането на грижа

означава осъзнаване на потребностите на другите и зачитането им в нашите дейности. 

резултати
Стремежът към резултати

означава да знаем целите и очакваните резултати и да ги постигаме.

Уважението
Уважението

е да се отнасяме едни към други като с равни и открито, като зачитаме разнообразието. 

Отговорността
Отговорността

е обвързана с това да я приемаме, да правим така, че да може да се разчита на нас и да поемаме отговорност за своите действия.

Сътрудничеството
Сътрудничеството

означава демонстриране на отговорност към споделена кауза и въз основа на доверие и различни гледни точки.

Готови сте да допринесете?

Станете част от нашия екип сега!

Свободни позиции