От кухнята

Екип LEONI

В LEONI разбираме, че успехът ни се дължи на контактите, в които участват нашите служители, контакти, които те създават и поддържат всеки ден.

Под мотото #teamLEONI на тези събития нашите колеги ще споделят опита си и съвместната работа в многобройните аспекти на нашата корпоративна култура:

"Какво ми вдъхва ентусиазъм в работата?", "Любимият ми момент в LEONI?", "Кое е предизвикателството, което ме мотивира?" Всички ние сме различни - по това, което ни прави такива, каквито сме, това, което ни вдъхновява, а също и откъде започваме.

В същото време имаме силно припокриване с LEONI. От  младежите, които са при нас в програма за дуално обучение до нашите утвърдени експерти, всеки допринася към това да бъдем един от ключовите доставчици на решения за автомобилната индустрия.

На терен

Под мотото #teamLEONI нашите колеги с различен опит споделят впечатления от работата си и сътрудничеството им в многобройните аспекти на нашата корпоративна култура:

Готови сте да допринесете?

Станете част от нашия екип сега!

Свободни позиции