Изисквания за информация за защита на данните

По-долу бихме искали да обясним как ние като компания обработваме вашите лични данни (членове 13 и 14 от ОРЗД).  Обработката на данните се измерва според съответните процеси за вас, които можете да намерите в следния списък.

Информация за защита на данните при използването на нашия уебсайт

DИнформация за защита на данните за бизнес партньори, доставчици и заинтересовани страни

Информация за защита на данните при използването на Microsoft Teams

Информация за защита на данните за кандидатите

Информация за защита на данните за бивши акционери

Информация за защита на данните при използването на нашия уебсайт

Благодарим ви, че посетихте нашия уебсайт. По-долу бихме искали да ви информираме за обработката на вашите лични данни в съответствие с чл. 13 от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

Отговаря за обработката на данни

Отговорна за обработката на данните, описана по-долу, е структурата на LEONI, посочена в отпечатъка.

Данни за използване

Когато посещавате нашите уебсайтове, т.нар. данни за използване се оценяват временно на нашия уеб сървър за статистически цели като протокол с цел подобряване на качеството на нашите уебсайтове. Този запис на данни се състои от

 • дата и час на заявката,
 • количеството прехвърлени данни,
 • статуса на достъп (прехвърлено съдържание, не намерено съдържание),
 • описание на използвания уеб браузър и операционна система,
 • връзка за препращане, която посочва страницата, от която сте стигнали до нашата,
 • IP адреса на компютъра, който е направил заявката, който се съкращава, за да не може да се установи лична връзка.

Гореспоменатите данни от протокола се оценяват само анонимно.

Съхраняване на IP адреса

Освен това не съхраняваме IP адреси.

Сигурност на данните

За да защитим данните ви от нежелан достъп във възможно най-голяма степен, ние предприемаме технически и организационни мерки. Използваме процедура за криптиране на нашите уебсайтове. Вашите данни се прехвърлят от вашия компютър към нашия сървър и обратно чрез интернет, като се използва SSL криптиране. Обикновено можете да разпознаете това по факта, че символът за заключване е затворен в лентата на състоянието на вашия браузър, а адресният ред започва с https://.

Използвани технологии / услуги

Директна реклама

Ако получим Вашия имейл адрес във връзка с продажбата на стоки или услуги, ще използваме адреса за директна реклама на наши собствени подобни стоки или услуги, освен ако не сте възразили срещу обработката. 
Това използване се основава на чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от ОРЗД и в интерес на насърчаването на продажбата на нашите стоки или услуги. Разполагате с неусложнена възможност да възразите, напр. чрез връзката за отписване във всеки имейл.

Обработващи данни

Споделяме вашите данни с доставчици на услуги, които ни подпомагат в работата на нашите уебсайтове и свързаните с тях процеси, като част от обработката на данни съгласно чл. 28 ОТ ОРЗД. Такива са например доставчиците на хостинг услуги. Нашите доставчици на услуги са строго обвързани с нашите инструкции и са задължени по договор да спазват разпоредбите за защита на данните.
Ако в този контекст данните се прехвърлят извън ЕС или ЕИП, ние предоставяме информация за подходящото ниво на защита на данните.

процесорцеладекватно ниво на защита на данните
Hetzner Online GmbHDomaine Hostingв рамките на ЕС/ЕИП
F7 Media GmbHУправление на съдържаниетов рамките на ЕС/ЕИП
Amazon Web Services (USA) Cloudfront (мрежа за доставка на съдържание)Рамка за защита на личните данни между ЕС и САЩ
EQSИнтегриране на ad-hoc съобщенияв рамките на ЕС/ЕИП

Период на съхранение

Освен ако вече не сме ви информирали подробно за периода на съхранение, ние изтриваме личните данни, когато те вече не са необходими за гореспоменатите цели на обработката и никакви законови задължения за съхранение не възпрепятстват изтриването.

Вашите права като субект на данни

Когато обработвате личните си данни, ОРЗД ви предоставя определени права като субект на данни:

 • Право на информация (чл. 15 от ОРЗД)
  Имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас; ако това е така, имате право на достъп до тези лични данни и до информацията, подробно изброена в чл. 15 ОТ ОРЗД.
 • Право на коригиране (чл. 16 от ОРЗД)
  Имате право да поискате без ненужно забавяне коригирането на всички неточни лични данни, свързани с Вас, и, когато е приложимо, попълването на всички непълни данни.
 • Право на изтриване (чл. 17 от ОРЗД)
  Имате право да поискате личните данни, които Ви засягат, да бъдат изтрити без забавяне, при условие че е налице една от причините, подробно изброени в чл. 17 от ОРЗД.
 • Право на ограничаване на обработката (чл. 18 от ОРЗД)
  Имате право да поискате ограничаване на обработването, ако е налице някое от условията, изброени в чл. 18 ОРЗД се прилага, например ако сте възразили срещу обработването, за срока на проверката от страна на администратора.
 • Право на преносимост на данните (чл. 20 от ОРЗД)
  В определени случаи, които са подробно изброени в чл. 20 ОРЗД, имате право да получите личните данни, които се отнасят до Вас, в структуриран, общ и пригоден за машинно четене формат или да поискате прехвърлянето на тези данни на трета страна.
 • Право на оттегляне (чл. 7 от ОРЗД)
  Ако обработката на данни се основава на вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за използване на вашите лични данни по всяко време в съответствие с чл. 7, ал. 3 ОТ ОРЗД. Моля, имайте предвид, че оттеглянето има действие само за в бъдеще. Обработката, която е била извършена преди оттеглянето, не е засегната.
 • Право на възражение (чл. 21 от ОРЗД)
  Ако данните се събират въз основа на чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от ОРЗД (обработване на данни с цел защита на законни интереси), имате право да възразите срещу обработването по всяко време по причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация. След това няма да обработваме повече личните данни, освен ако не съществуват доказано убедителни законни основания за обработката, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или обработката служи за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.
 • Право на жалба до надзорен орган (чл. 77 от ОРЗД)
  В съответствие с чл. 77 от ОРЗД имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако смятате, че обработката на данни, отнасящи се до вас, нарушава разпоредбите за защита на данните. По-специално, правото на жалба може да бъде предявено пред надзорен орган в държавата членка на обичайното ви местопребиваване, на работното ви място или на мястото на предполагаемото нарушение.

Отстояване на вашите права
Освен ако не е описано друго по-горе, за да предявите правата си за защита на данните, моля, свържете се със структурата на LEONI, посочена в отпечатъка.

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните

Нашето длъжностно лице по защита на данните с удоволствие ще ви предостави информация по темата за защита на данните на следния имейл адрес:

data-protection@leoni.com

Ако се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните,  моля, посочете и отговорното лице на LEONI, посочено в отпечатъка.