07.11.2023 Новини

ЛЕОНИ България с успешно преминат одит по ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда

Следвайте ни

Плевен, 07.11.2023г. ЛЕОНИ България  следва устойчив подход по опазване на околната среда. Заводът за кабелни инсталации в автомобилостроенето успешно премина сертификационен одит за качество в съответствие с изискванията на стандарт  ISO 14001:2015. 

Във фокуса на одит процедурата, която се проведе от TÜV Nord Bulgaria, бе задълбочен анализ на екологичните аспекти и въздействия, оценка и превенция на риска, работата и съхранението на опасни вещества, управлението на отпадъци. Одитът имаше за цел да установи съответствието на системата със стандарта и внедряването на стандарта в завода. Обучението и подготовката на екипа на завода по екологичните норми и изисквания също бяха обект на задълбочени наблюдения на одитната комисия. Заключенията й удостовериха, че системата за управление по околната среда и внедряването на стандарта съответства на международния стандарт и отговаря на добрите световни практики по опазване на околната среда.

„За завода е важно да развива устойчива култура на отговорно отношение към производствен процес с висока добавена стойност и с отговорно управлявано екологично въздействие. Работната среда е чиста, климатизирана и напълно стандартизирана, а здравето и безопасността при работа са безкомпромисен приоритет. Процедурата по сертифициране, която заводът премина, е важен атестат за нашата готовност да произвеждаме продукт, който напълно съответства на изискванията на клиента, и същевременно в условия, съвместими с очакванията за контролирано въздействие върху околната среда“, коментира Андрей Косоухов, директор на ЛЕОНИ България.

ISO 14001:2015 е стандарт, който рефлектира изискванията на система за управление на въздействието от дейността на компанията по отношение на околната среда. Сертифицирането по този стандарт е изискване на клиента.

За групата ЛЕОНИ

ЛЕОНИ е глобален доставчик на продукти, решения и услуги за управление на енергия и данни в автомобилната индустрия. Гамата от продукти включва стандартизирани кабели, специални кабели, кабели за данни, високотехнологични кабелни системи, както и свързани с тях компоненти. Като иновативен партньор и доставчик на решения с отличително развитие и системна експертиза, ЛЕОНИ подкрепя партньорите си към нарастващо устойчиви и свързани мобилни концепции – от автономно до алтернативни задвижвания и системи за зареждане. Leoni разработва кабелни системи от ново поколение, които редуцират комплексността и позволяват висока степен на автоматизация, например чрез зонална архитектура. Групата от компании наброява около 95 000 души в 27 страни и генерира консолидирани продажби от 5.1 млрд. евро в 2022 г.

Следвайте ни