Работа на 40+? С адекватно обучение не е невъзможно – дори и в производството

На 40+ професионалната реализация в различно поприще често се посреща скептично и от работодатели, и от потенциални служители. С тенденция като застаряване на населението в трудоспособна възраст това е предразсъдък, който заслужава да бъде внимателно разгледан, смятат специалистите по човешки ресурси в плевенския завод на ЛЕОНИ, един от мащабните индустриални работодатели в Северна България.

Средната възраст в съседната ловешка област се е увеличила, а изводът е, че застаряването на населението води до промени и в неговата възрастова структура - под, в и над трудоспособна възраст, сочат данни на НСИ за изминалата година. «Нашите наблюдения обаче установяват, че професионално начало в завод с капацитета на ЛЕОНИ е  възможно както за все още учащи, но навършили 16 години, така и за потенциални колеги с дългогодишен опит в различни професии.», коментират от «Човешки ресурси».  

ЛЕОНИ разполага с напълно оборудван обучителен център, където всеки нов служител получава подходящо встъпително обучение. Така след успешно преминат тест, с  който се установява, че кандидатът за монтажник на кабели или за машинен оператор е подходящ,  има възможност да се включи в екипа и да се обучи за бъдещите си задачи.  «Опитът и подходящото образование винаги са предимство. Те не изчерпват условията, които правят една кандидатура адекватна за производството в ЛЕОНИ. Качества като екипност, лоялност, прецизност, нагласата и възможностите за дълготрайно развитие в завода също имат значение за успеха й тук», споделят от екипа по подбор на персонала.

Цел пред ЛЕОНИ е постигане на пълен производствен капацитет, като постепенно заводът осигури работа на 2 000 души от Плевен и региона. „Приветстваме

интереса към работа тук както от младежи с нулев опит, които желаят да го изграждат в завода, така и от кандидати с дълги години в различни професионални сфери. И в двата случая много важни са индивидуалните качества и  желанието за развитие“, допълват специалистите по човешки ресурси в ЛЕОНИ.

Социалните предимства включват бонус система, ваучери за храна и осигурен фирмен транспорт за служителите в Плевен и 100 населени места в региона, а работната среда е стандартизирана, климатизирана и чиста. 

Споделете
Език
Публикации
Контакт