ЛЕОНИ България се включва в кариерни събития в Габрово и Русе

Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение между 15 и 29 навършени години е 15%, сочат данни на Националния статистически институт. Средно 23 години е възрастта на най-ефективно и интензивно усвояване на специфични познания, умения и професионални качества за производство, свързано с автомобилостроенето, каквото е това на ЛЕОНИ България, показват наблюдения на експерти в Обучителния център на завода в Плевен.

Нови знания и качества като прецизност, трудова дисциплина и устойчивост се развиват най-пълноценно именно във възрастта, която попада в тази тревожна според нас статистика. На по-късен етап професионалните качества също се развиват, но това е основата, необходима за целта, допълват от „Човешки ресурси“ в завода.

Компанията е сред най-големите индустриални работодатели в Северна България.  Постигането на пълен производствен капацитет на немския завод за кабелни системи, базиран в Плевен, е планирано за тази година. Привличането на подходящи кадри за производството е с фокус Плевен и региона.

Имаме традиции в партньорство по дуална форма на обучение, подкрепяме и колеги, които успешно продължават във висша образователна степен, ако сферата на обучение съответства на производствените ни специфики. Весислава Вълчева е една от тях. Предстои й да се дипломира по специалност „Индустриален мениджмънт“ в Русенския университет, а амбицията й е да продължи с магистърска степен, при това – без да прекъсва работата си. 

„Истинско предизвикателство е да комбинираш работа с учене, като се стремиш да си успешен и в двете области. Да се реша на тази крачка, ме мотивираха колегите в завода. Непрекъснатото личностно развитие се отплаща“, смята тя.

Директният контакт е изключително важен

Две от кариерните събития, в които ще се включи ЛЕОНИ България през април, са Национални дни на кариерата 2023 в Технически университет – Габрово и в  Русенския университет. Специалисти по подбор на персонал в завода коментират предстоящите срещи на живо:

„Непосредственият контакт с потенциални колеги, включително и такива в зората на професионалното им развитие е ценен начин да научим повече за специалистите, които ще искаме да привлечем в завода.“

LEONI стартира дейността си в България през 2018 г. Утвърденият контакт с останалите заводи от групата на ЛЕОНИ по света дават възможност за професионално сътрудничество на служителите тук с колегите от групата LEONI по света.

Споделете
Език
Публикации
Контакт