4 години след първата копка: плевенският завод на ЛЕОНИ със служители от цялата област

За 4 години от символичната първа копка на ЛЕОНИ България в Плевен, заводът е доставчик на кабелни системи за един от големите автомобилни производители и развива мащабна мрежа от местни контрагенти.

Компанията е сред най-големите индустриални работодатели в Северна България.  Управленската й стратегия включва устойчиви мерки по разрастване и развитие на персонала, който нараства почти 15 пъти до сегашните около 1 700  души.  Целта е постигане на пълен производствен капацитет до 2023 г., като постепенно заводът осигури работа на 2 000 души от Плевен и областта.

Всички служители получават встъпително обучение в напълно оборудван тренинг център със среда, симулираща производствена площадка. Усъвършенстването на знанията и уменията е непрекъснат процес, който се стремим да стимулираме в партньорства с местни профилирани средни училища и с висши учебни заведения в страната. Подкрепяме  служители, решили да продължат обучението си в следваща образователна степен, при постигнати резултати в процеса на обучение. Социалните предимства включват класическата бонус система за представяне и бонус „Доведи приятел“, но предлагат и участие в събития за екипа, насочени към неговото естествено сплотяване. „Тази интеграция е особено важна предвид спецификите в организацията на производствения процес при нас – той предполага сменен режим на работа и за да си сътрудничат хармонично, колегите трябва да се познават“, споделя Галина Тончева, директор „Човешки ресурси“ в завода от дните на първите служители, назначени тук. Защитената, стандартизирана и климатизирана работна среда с осигурен транспорт до работното място за служителите от Плевен и в периметър от над 50 км край града е обект на пропорционални вложения, които надхвърлят 50 млн. лв.

Полугодие, в което  партньорствата ще имат нарастващо значение

 

 

Така от ръководството обобщават очакванията си за следващите месеци. Обсъждаме конкретни мерки, с които да оптимизираме използването на ресурси там, където е възможно – това всъщност кореспондира и с програмата ReWire’  на ЛЕОНИ за устойчивост, чиято дълготрайна грижа е климатична неутралност и ефективно отношение към ресурсите, а в социален аспект –добри условия на труд в заводите на ЛЕОНИ - в България и в останалите 27 държави.

Здравето и безопасността са във фокуса ни

КОВИД 19 е предизвикателство в екип с мащабите на този в ЛЕОНИ България. С първите седмици от пандемията заводът предприе конкретни мерки за превенция и защита, така че здравето да е приоритет  и производственият процес да продължи адекватно. „Следим и съблюдаваме актуалните противоепидемични изисквания и имаме готовност да се справим и сега“, допълват от „Човешки ресурси“.

Споделете
Език
Публикации
Контакт