LEONI в България

Развитието на човешкия фактор има водещо значение за дейностите на ЛЕОНИ България. Инвестициите в този стратегически ресурс са под формата на програми за обучение и квалификация, чиято обща цел е да се прецизират уменията и познанията на служителите съобразно конкретната позиция и индивидуалните цели и стремежи. Дейностите на ЛЕОНИ България в областта на образованието имат изразена интегрираща насока – целта ни е да подкрепим усъвършенстването на професионалните качества и умения на служители в различни възрастови групи и образователен статус, така че да бъдат оптимално ефективни и уверени в приноса си към развитието на завода.

Ето част от програмите на ЛЕОНИ България:

  • Сътрудничим си с профилирани гимназии в Плевен с практически стажове в завода и с провеждане на „Открити дни“;
  • Предоставяме възможност за дуална форма на обучение за учащи се в Професионалната гимназия по механоелектротехника.
  • Сътрудничим си с реномирани университети в страната – включително Русенския и Техническия университет в Габрово.

 

Споделете
Публикации
Контакт