Контакт

Кариера

Плевен

ЛЕОНИ България ЕООД Human Resources ул. Гривишко шосе 1 Гр. Плевен 5800 България Планирайте пътуването

Телефон +359 886 001 872
Електронна поща careers.bulgaria@leoni.com

Формуляр за контакт

Контакт за български медии

Maria Todorova
Communication Specialist Bulgaria
Телефон +359 884 889 833

Формуляр за контакт

Споделете
Публикации
Контакт